תשלומים למועצה: תשלום להרצאה "הורות חדשה ואמיצה" לתושבי מ.א. מגידו

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא