API

מערכת סיטיקונקט הינה מהמערכות המתקדמות בעולם לקשר בין התושב לרשויות.
למערכת סיטיקונקט מספר תכונות וייחודיות שפותחו במרוץ השנים ולאחר ניתוח והבנה מעמיקה של הרשויות בישראל.

למערכת סיטיקונקט יכולת קבלת דיווחים מכל מקור שהוא לרבות אפליקציות סמארטפון דרך API שפותח כאן בישראל!
לפרטים נוספים אודות ה-API של סיטיקונקט, כיצד להתחבר ושיתופי פעולה עיסקיים אתם מוזמנים ליצור קשר.

לחץ ליצירת קשר
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא